Zakład Ślusarski U.P.H. Bolesław Groszkowski

Palnik retortowy

Palnik retortowy II generacji "BRUCER" o mocy do 40kW jest automatycznym paleniskiem dla kotłów wodnych opalanych paliwem stałym. W palniku tym realizowany jest wysokosprawny energetycznie proces spalania energetycznych węgli kamiennych o uziarnieniu do 31,5mm, węgli brunatnych do 31,5mm oraz granulatu drzewnego (pelety) z drewna drzew liściastych i iglastych.

Palnik wykonany jest z elementów odlewanych-żeliwnych.